Obținere permis nivel 2 - CNCAN

Permisul nivel 2 se poate elibera pentru diverse arii și domenii (medical, industrial, cercetare, etc) și variate practici din fiecare domeniu în parte. Însă în continuare prezentăm în mod particular doar aria medicală și cu țintire la domeniul RDG (radiodiagnostic).

Domeniul RDG îmbrățișează mai multe practici:

• RTG (Röntgendiagnostic)
• RI (Radiologie intervențională)
• RTGD (Radiologie dentară - denumire „comercială” provenită din Röntgendiagnostic dentar)

O persoană poate lansa procesul de obținere permis nivel 2, fie pentru una dintre practicile de mai sus, fie pentru două sau chiar toate practicile din acest domeniu RDG.

Cine îl eliberează

Permisul nivel 2 se emite numai de către CNCAN în comparație cu Permisul nivel 1 care poate fi eliberat de către titularul de autorizație (adică de către angajatorul dvs care posedă o instalație radiologică și implicit o autorizație de utilizare).

Cum se solicită

Permisul nivel 2, pentru a fi emis de către CNCAN, este nevoie să se depună o solicitare / cerere pentru asta. Depunerea cererii se face DOAR ELECTRONIC, prin portalul CNCAN. Sunt mai departe oferite în acest articol toate detaliile, punct cu punct.

Cine face solicitarea

Solicitarea permisului poate fi făcută numai de angajatorul dvs (!) în calitate de persoană juridică; care este spital / clinică / cabinet medical / PFI-PFA, etc. Știu că poate părea ciudat ceea ce spun, dar acel permis, care în esență va fi al dvs, poate fi cerut numai de către angajatorul dvs. Asta fiindcă pe acel permis va fi menționat numele său (vezi modelul din imagine), iar exercitarea activității va putea fi făcută doar la acel angajator. Aveți mai mulți angajatori? Nicio problemă. Se face așa numita „extindere a permisului”, dar asta-i altă secțiune pe care o voi trata separat într-un alt articol. În urma acelei extinderi vor apărea mai mulți „beneficiari” ai permisului dvs.

În concluzie, nu puteți depune dvs această cerere pentru obținere permis nivel 2 în calitate de persoană fizică, nici să o transmiteți prin email, curierat rapid sau să o depuneți personal la registratura CNCAN-ului. Pentru că un permis nivel 2 fără niciun angajator NU EXISTĂ.

Așadar luați legătura cu conducătorul laboratorului radiologic sau directorul clinicii / cabinetului / etc. În cazul în care dvs sunteți această persoană (adică sunteți directorul / administratorul / titularul PFI-ului) atunci trebuie să aveți un cont de acces la portalul CNCAN. Nu aveți încă? Vedeți atricolul „Solicitare acces portal CNCAN” și se rezolvă.

Acte necesare permis nivel 2 CNCAN

Toate documentele de mai jos, având în vedere că se depun online prin portalul CNCAN, vor fi scanate și deținute în format electronic. Fișierele se vor încărca în secțiunea care se va deschide pornind în bara de antet a paginii portalului, pe următoarea cale: Solicitări → Adaugă solicitare → Permis de exercitare → Nivel 2. Astfel va apărea următorul formular:

Formular CNCAN pt solicitare permis nivel 2

Așadar, pentru obținere permis nivel 2, este de pregătit următorul pachet de documente detaliate în ordinea casetelor de încărcare din imaginea de mai devreme:

1. Certificat membru - se referă la certificatul de membru emis de colegiul medicilor din județul dvs. Dacă nu sunteți medic, încărcați un fișier cu conținutul "nu se aplică / nu este cazul".

2. Confirmare medic specialist/primar, reprezentând certificatul emis de catre Ministerul Sănătații și înregistrat la DSP. Dacă nu sunteți medic, încărcați un fișier cu conținutul "nu se aplică / nu este cazul".

3. Copia documentelor care atestă plata taxei și tarifului. Adică două OP-uri: unul de 290 lei către CNCAN, respectiv altul de 29 lei către Bugetul de Stat. Vă recomand suportul unui contabil pentru aceste operațiuni, mai ales că plătitorul este firma, nu dvs ca persoană fizică. Dacă însă doriți să faceți aceste plăți personal din contul firmei, fără sprijinul unui contabil, atunci vă ofer ghidul din acest articol.
Acum, mare atenție: încărcarea unui singur fișier în căsuța 3 (asociată plății) va fi o arhivă .zip (nu .rar sau altceva) cu cele 2 OP-uri semnate electronic de banca dvs (așa cum le descărcați din aplicația băncii pe care o utilizați). Dacă dați captură (printscreen), nu este valabilă, pentru că un printscreen nu este semnat electronic.
Mai există o variantă, să încărcați un singur fișier scanat care să conțină ambele OP-uri, ... dar ce să vezi, nici fișierul scan nu este semnat electronic de bancă; și veți face apoi un drum să vă semnaze și ștampileze OP-urile tipărite la bancă.
Sper că m-am făcut înțeles cu ce am încercat să vă transmit. Ori un .zip cu cele 2 OP-uri semnate electronic de bancă, ori un singur .pdf scanat ale OP-urilor tipărite și semnate olograf (de mână) de către bancă.

4. Copie certificat înregistrare Oficiul Registrului Comerțului. Asta înseamnă CUI-ul angajatorului dvs; pentru că, am mai zis, un permis nivel 2 fără niciun angajator NU EXISTĂ.
Caz ipotetic: sunteți administratorul propriei firme, dar nu și angajat. Angajați-vă! Altfel nu va fi permis nivel 2.

5. Copie CI şi Cerere:
• buletinul dvs
• cerere pentru examinare CNCAN (a se vedea modelul de cerere de la finalul acestei pagini)
Atenție că iar sunt 2 fișiere care au nevoie de arhivare .zip

6. Copie permis valabil - adică document(e) justificativ(e) privind perioada de experiență în domeniul RDG:
• permis nivel 1 în aceeași practică pentru care solicitați obținere permis nivel 2 (și/sau)
• contract de muncă la clinică / spital / etc într-o funcție din care reiese experiența dvs cu echipamente radiologice
• declarație / adverințe de practică eliberate de societăți / clinici / spitale care dețin instalații radiologice autorizate

7. Curs radioprotectie - adică certificatul de absolvire al cursului de radioprotecție nivel 2 în domeniul și practica pentru care solicitați permisul:
• vezi cursul acesta pentru radiologie de diagnostic (RTG) și intervențională (RI)
• vezi cursul acesta pentru radiologie dentară (RTGD)

8. Diplomă studii:
• diploma de licență (medicină, fizică medicală, etc)

9. Fișa de aptitudine - emisă de un cabinet de medicina muncii care este acreditat să menționeze detaliul „apt pentru lucrul în mediul cu radiații ionizante”.

 

Opțional, însă de luat în calcul ca recomandare, ați putea suplimenta dosarul (sau măcar pregăti să le aveți în caz de nevoie) pentru creșterea valorii persoanei dvs în fața CNCAN-ului, următoarele:

• certificate sau adeverințe de instruiri urmate per diverse instalații radiologice / proceduri, etc
• diplome sau adeverințe de participare la seminar / prezentări / workshop-uri în domeniul medical cu aplicabilitate în imagistică - radiologie
• orice alt document care poate contribui la demonstrarea valorii dvs la nivel de cunoștințe & experiență în activitatea radiologică, etc

Etapele procesului de obținere permis nivel 2

  1. Depunere cerere examinare CNCAN + atașare documente de mai sus
  2. Programarea examinării de către CNCAN și publicarea pe website-ul acestora - aici - a datei de susținere și a listei participanților.
  3. Susținerea unui test grilă cu 60 întrebări pe calculatorul CNCAN-ului, durată 1,5 ore (deci implică prezența dvs fizică la sediul CNCAN, București)
  4. Eliberarea permisului nivel 2 (trimitere prin poștă, cu plecare după aproximativ 2 săptămâni de la examinarea anterioară)

Se susține examen la CNCAN ?

DA!
Acum, prima oară - pentru obținere permis nivel 2. Însă apoi, pentru prelungirea (făcută la timp) nu mai este nevoie. Nici pentru extindere (după caz).

La cine stă permisul în original

Permisul este un document oficial emis de către CNCAN, iar acest permis îl veți avea dvs în original. Fără discuții din partea angajatorului. Ceea ce va deține angajatorul este o copie parafată „conform cu originalul” care va susține speța acestuia privitore la personalul său angajat și calificările acestuia.

Repet, permisul original îl aveți dvs. Acest permis nivel 2 poate avea la secțiunea de angajatori (dreapta-jos, în imaginea oferită ca model în titlu) mai multe societăți / clinici / spitale. Iar permisul este unul singur, ca atare originalul se află la dvs. Dacă ipotetic mâine vă mai angajați la încă o clinică și este nevoie să faceți extinderea permisului, cum ar fi oare posibilă acțiunea asta dacă originalul ar fi la (un) angajator?

De aici derivă și o primă responsabilitate: Dacă vă expiră permisul și constatați că trebuie s-o luați de la capăt cu obținerea unuia nou, nu este de vină nimeni altcineva decât dvs. Nu-i vinovat fizicianul / conducătorul de laborator / RPR-istul, nici managerul. Doar dvs.

Valabilitatea permisului

5 ani

ANTET SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL


Nr. __ / _____ (nu uita de nr ieșire)

Către: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, București, cod 050706

 

Solicitare înscriere la examinare pentru obținere permis nivel 2

Nume solicitant: NUME SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL

CUI / CIF: ________

Nr. Reg. Com (după caz): J__/____/____

Sediul social: Adresa societății / clinicii / spitalului

E-mail: ________ (secretariat / laborator)

Telefon: ________ (secretariat / laborator)

Nume și prenume reprezentant legal: ____ (manager / administrator / titular PFI, etc) ____

 

cu amabilitate vă solicităm înscrierea la examinare în vederea eliberării permisului
• Nivel 2,
• Domeniul RDG (radiodiagnostic),
• Practica RTG și/sau RI sau RTGD,

pentru persoana mai jos numită:

Nume, prenume: Nume Prenume persoană fizică
Email (al dvs personal): ________
Cod numeric personal: ________
Act identitate: C.I. seria ___ nr. ________
Dată naştere: __/__/_____
Loc naştere: Localitate, Județ
Domiciliu: Localitate, Județ, Stradă, Nr, Bl, Sc, Ap.
Educație:  Universitatea ________, Facultatea ________, durată ___ ani, în domeniul / specialitatea ________, Universitatea ________
(se trec toate studiile universitare, post-universitare, etc care au legătură cu medicina și radiologia (atenție, nu cursuri, ci studii universitare)

Calificare:
Denumire profesie / calificare oficial obținută
(ex: Medic primar ortopedie / Medic stomatolog, etc)

Pregătirea de specialitate:
1. Certificat curs de radioprotecție nivel 2 nr. ____ / ______
2. Experiență de ___ ani în domeniul radiologic per practica _____ la societatea _____ și la societatea _____
3. _____ altele _____ (se trec toate cursurile de specializare în medicină radiologică și similare)

 

Vă mulțumesc
Cu deplină considerație

Nume Prenume – Director
NUME SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL / PFI, etc

Semnătură și ștampilă

Apreciere articol

Dacă acest articol vă este de ajutor, ne-ar plăcea mult o apreciere pe Facebook mai jos.