Solicitare acces portal CNCAN

Documentele se depun numai online, pe portalul CNCAN.

Nu se transmit solicitări către CNCAN prin email, nici prin poștă, nici nu se duc personal la registratură.

Așadar pentru a depune un document la CNCAN, orice posesor (sau viitor posesor) de autorizații / permise are nevoie de a avea credențiale de acces (nume utilizator și parolă) în portalul CNCAN. Iar această variantă este singura validă pentru orice acțiune de comunicare în scris, inclusiv pentru solicitarea examinării unei persoane pentru obținerea permisului.

Credențialele se obțin numai de către persoane juridice. Altfel spus, o persoană fizică nu poate solicita CNCAN-ului date de logare pentru ea însăși; chiar dacă dorește obținerea unui permis de exercitare.

În vederea înscrierii pe portalul CNCAN este nevoie de redactarea unei solicitări simple cu specificația “Solicitare acces portal CNCAN”. Această solicitare se tipărește și se semnează de către managerul sau administratorul societății care reprezintă legal titularul autorizației / permisului. Apoi documentul se pune în plic și se trimite prin curierat rapid sau poștă (cu obligatoriu confirmare de primire) către: CNCAN - Bd. Libertății nr. 14, București, Sector 5, cod 050706

 

Formatul de solicitare acces portal CNCAN ar putea fi, în mod simplist și clar, următorul:

ANTET SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL


Nr. __ / _____ (nu uita de nr ieșire)

Către: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, București, cod 050706

 

Solicitare acces portal CNCAN

Nume solicitant: NUME SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL

CUI / CIF: ________

Nr. Reg. Com (după caz): J__/____/____

Sediul social: Adresa societății / clinicii / spitalului

Telefon: ________ (secretariat / laborator)

E-mail (care va deveni drept "Utilizator" în căsuța de logare, vezi imaginea alăturată)

Nume și prenume reprezentant legal: ____ (manager / administrator) ____

 

Cu deplină considerație asteptăm răspunsul dumneavoastră preferabil prin email: ________ sau în caz contrar la adresa de corespondență ________

 

Nume Prenume – Director
NUME SOCIETATE/CLINICĂ/SPITAL

Semnătură și ștampilă

Notă: Se anexează o copie a CUI-ului / CIF-ului solicitantului.

După verificarea datelor de către CNCAN, vi se vor transmite credențialele necesare logării prin intermediul emailului, la adresa menționată de dvs în cerere ca fiind reprezentativă acestui cont.