Prelungire permis nivel 2 - CNCAN

Cum se solicită

Se susține iar examen la CNCAN ?

Cine face solicitarea

Ce documente sunt necesare

Etapele procesului de prelungire

Cine ține permisul în original

Model de cerere prelungire permis nivel 2

Prelungire permis nivel 2

Permisul de exercitare nivel 2 are valabilitate 5 ani. Prelungirea acestuia se face prin cerere online pe portalul CNCAN la care se adaugă certificatul de curs radioprotecție nivel 2 pentru reciclare (pregătire continuă). Doar că trebuie depusă cererea neapărat înainea expirării permisului; ceea ce înseamnă că este nevoie să aveți noul certificat de curs radioprotecție nivel 2 gata obținut la acel moment al depunerii cererii la CNCAN. Sfatul meu este să faceți cursul din timp, și să nu stați să faceți google search în ultimul moment,.. căci s-ar putea să nu aveți noroc să găsiți ceea ce-i necesar la timpul potrivit. Iar dacă nu aveți cursul periodic făcut o să pierdeți permisul și apoi va fi nevoie să o luați de la început cu eliberarea unuia nou, cu examen la CNCAN și toate cele scrise în articolul „Obținere permis nivel 2”.

Se susține iar examen la CNCAN ?

Precum a fost tangențial atins acest subiect în paragraful anterior, cred că v-ați prins. NU este nevoie să mai dați examen la CNCAN, nici să faceți drum până la sediul lor atâta vreme cât cererea de prelungire a permisului nivel 2 este depusă prin portalul CNCAN la timp; adică în ultima parte a perioadei de valabilitate a permisului.

În cazul în care permisul a expirat, această situație implică obținerea unui permis nou, cu depunerea tuturor documentelor menționate în articolul „Obținere permis nivel 2” și atunci, DA, va fi nevoie să susțineți un examen la sediul CNCAN (evident cu prezența fizică acolo). Așa că sincer, nu vă testați norocul pe ultima sută de metri să vedeți dacă găsiți un curs radioprotecție nivel 2 de care aveți nevoie, fiindcă acestea nu sunt chiar așa de ușor de prins chiar dacă ați făcut un relativ studiu de piață înainte și-l considerați eligibil. Rețineți mai degrabă că certificatele de curs radioprotecție nivel 1 și 2 au o valabilitate de 5 ani (la fel ca permisul), deci ar fi absurd să o lăsați pe ultimul moment. Mai mult, nu trebuie să potriviți perioada de valabilitate a certificatului cu cea a permisului. Ipotetic puteți să urmați cursul și să cereți permisul și peste 3 ani; certificatul de curs fiind încă în vigoare la acel moment.

Cum se solicită

Prelungirea permisului nivel 2 implică o solicitare / cerere transmisă către CNCAN privind acest lucru. Depunerea cererii se face DOAR electronic, prin portalul CNCAN. Modelul de cerere îl aveți exemplificat la sfârșitul acestui articol.

Cine face solicitarea

Solicitarea prelungirii permisului poate fi făcută numai de către angajatorul dvs (!) în calitate de persoană juridică; care este spital / clinică / cabinet medical / PFI-PFA, etc. Știu că poate părea ciudat ceea ce spun, dar acel permis, care în esență este al dvs, poate fi prelungit numai de către angajatorul dvs. Asta fiindcă pe acel permis este menționat numele său (vezi modelul din imagine), iar exercitarea activității se face doar la acel angajator. În concluzie, nu puteți depune dvs în calitate de persoană fizică această cerere de prelungire permis nivel 2.

Așadar contactați / înștiințați conducătorul laboratorului radiologic sau directorul clinicii / cabinetului / etc de faptul că este nevoie de o prelungire permis nivel 2, iar persoana reprezentantă (eg. RPR – responsabilul de protecție radiologică) va cunoaște mai departe cum să facă asta. În cazul în care dvs sunteți această persoană, adică directorul / administratorul / titularul PFI / RPR-istul, atunci ar fi normal să aveți deja un cont de acces la portalul CNCAN pentru depunerea documentelor de mai jos. Dacă nu aveți cont printr-o situație pe care nu vreau să o știu, vă îndrum totuși să vă faceți prin urmărirea articolului de la acest link.

Ce documente sunt necesare

Toate documentele de mai jos, având în vedere că se depun online prin portalul CNCAN, vor fi scanate și apoi arhivate .zip într-un singur fișier care să nu depășească 10Mb.

Pentru prelungire permis nivel 2 este de pregătit următorul pachet de documente:

• Cererea de prelungire valabilitate permis nivel 2 (vezi model de cerere mai jos)
• Certificatul de absolvire curs radioprotecție nivel 2 în domeniul și practica menționată pe permisul dvs:

vezi cursul acesta pentru radiologie de diagnostic (RTG) și intervențională (RI)
vezi cursul acesta pentru radiologie dentară (RTGD)

• Diploma de licență (medicină, fizică medicală, inginerie medicală, etc) + Confirmare competență de minim medic specialist (nu este cazul pt fizicieni medicali, ingineri manipulare, etc)
• Certificat de membru: Da / Nu este cazul
• Fișă de aptitudine emisă de un cabinet de medicina muncii care este acreditat să menționeze în mod obligatoriu pe acest document o notă de tipul „apt pentru lucrul în mediul cu radiații ionizante” sau similar
• Două OP-uri: unul de 290 lei către CNCAN și altul de 29 lei către Bugetul de Stat. Vă recomand suportul unui contabil pentru aceste operațiuni, mai ales că plătitorul este firma, nu dvs ca persoană fizică. Dacă însă doriți să faceți aceste plăți personal din contul firmei, fără sprijinul unui contabil, atunci vă ofer ghidul din acest articol.

Nu este necesară trimiterea la CNCAN a permisului care urmeză să expire. Acesta se trimite în original la CNCAN doar în cazul extinderii, nu și a prelungirii precum este cazul de față. Deci, pentru prelungire, NU se trimite permisul la CNCAN.

Etapele procesului de obținere permis nivel 2

  1. Depunere cerere prelungire permis nivel 2 + documente enumerate mai sus
  2. Trimitere la CNCAN, prin curierat rapid, a permisului nivel 2 în original care urmează să expire
  3. Eliberarea de către CNCAN a permisului nivel 2, având o nouă perioadă de 5 ani valabilitate. Permisul îl veți primi însă prin poștă din partea CNCAN-ului, ceea ce înseamnă că ar fi bine să vă înarmați cu puțintică răbdare.

La cine stă permisul în original

Permisul este un document oficial emis de către CNCAN, iar acest permis îl veți avea dvs în original. Fără discuții din partea angajatorului. Ceea ce va deține angajatorul este o copie parafată „conform cu originalul” care va susține speța acestuia privitore la personalul său angajat și calificările acestuia.

Repet, permisul original îl aveți dvs. Acest permis nivel 2 poate avea la secțiunea de angajatori (dreapta-jos, în imaginea model) mai multe societăți / clinici / spitale. Iar permisul este unul singur, ca atare originalul acestuia se află la dvs. Dacă ipotetic mâine vă mai angajați la încă o clinică, și implicit faceți extinderea permisului, cum ar fi posibilă această acțiune dacă originalul permisului ar fi la (un) angajator?

De aici derivă și o esențială responsabilitate a dvs: Dacă vă expiră permisul și vă treziți că trebuie s-o luați de la capăt cu obținerea unuia nou, nu este de vină nimeni altcineva decât dvs. Nu-i vinovat fizicianul / conducătorul de laborator / RPR-istul, nici managerul. Doar dvs.

ANTET SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL


Nr. __ / _____ (nu uita de nr ieșire)

Către: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, București, cod 050706

 

Cerere prelungire permis nivel 2

Nume solicitant: NUME SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL

CUI / CIF: ________

Nr. Reg. Com (după caz): J__/____/____

Sediul social: Adresa societății / clinicii / spitalului

E-mail: ________ (secretariat / laborator)

Telefon: ________ (secretariat / laborator)

Nume și prenume reprezentant legal: ____ (manager / administrator / titular PFI, etc) ____

 

prin prezenta vă solicităm prelungirea valabilității permisului de exercitare de nivel 2 nr. ______/__an__ în domeniul ________, specialitatea ________ pentru D-na/Dl Dr. ________, persoană angajată cu funcția ________ în cadrul unității noastre.

 

Ataşăm prezentei adrese următoarele documente:

• Certificatul de Înregistrare Fiscală al societății / clinicii / spitalului
• Carte de identitate d-na/dl Dr. _____ (persoana pt care se face prelungire permis nivel 2) _____
• Diploma de studii / licență
• Confirmare medic specialist / primar: Da / (Nu este cazul pt fizicieni medicali, etc)
• Certificat de membru: Da / nu este cazul
• Permis de exercitare CNCAN nivel II nr. ________/__an__ (cel care urmează să expire)
• Certificatul de pregătire în radioprotecție nr. ____/20__ emis în baza avizului CNCAN nr. ____/20__;
• Adeverinţa din care rezultă că persoana este aptă sa lucreze în mediu cu radiaţii ionizante (adică Fisa de aptitudine obținută de la un cabinet de medicina muncii acreditat să scrie această mențiune);
• Documentele care atestă taxa şi tariful CNCAN (adică 290 lei către CNCAN și 29 lei către bugetul de stat de unde este firma care solicită prelungirea permisului).

 

Vă mulțumesc,
cu deplină considerație

Nume Prenume – Director
NUME SOCIETATE / CLINICĂ / SPITAL / PFI, etc

Semnătură și ștampilă

Apreciere articol

Dacă acest articol vă este de ajutor, ne-ar plăcea mult o apreciere pe Facebook mai jos.